14001 Çevre Yönetim Sistemis

Rectangle 175

14001 Çevre Yönetim Sistemis

Rectangle 176

Akdeniz Entegre olarak faaliyetlerimiz sırasında tüm süreçlerde çevre yönetim performansını sürekli iyileştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla izlenebilir, ölçülebilir ve başarılabilir bir çevre yönetim sistemi anlayışıyla hareket ediyoruz.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, tüm Ulusal ve Uluslararası standartlar, uygunluk yükümlülükleri, çevre kazaları, iyileştirme faaliyetleri, yatırımlar gibi parametreler çerçevesinde yürütülmektedir.
Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya ve havaya verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla izlenebilirlik sağlanarak gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
TS ISO 45001 kapsamında yasal ve mevzuat gerekliliklerine uygunluğun arttırılması, tüm çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en aza indirilmesi ve risklerin tespit edilmesi konusundaki hassasiyetimizle üretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. tehlikeleri tanımlamak.